ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    20  СЕСІЯ

 

ВІД  17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. №217 “ Про внесення змін до бюджету Гаї-Шевченківської сільської ради”

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, та Бюджетним кодексом України сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання доходів сільського бюджету станом на 01.10.2018р. на суму – 612 000 грн., а саме:

–    За рахунок надходжень коштів по ККД- 18010200 на суму – 88 700 грн.

  • За рахунок надходжень коштів по ККД- 18010600 на суму – 237 500 грн.
  • За рахунок надходжень коштів по ККД- 18010900 на суму – 35 300 грн.
  • За рахунок надходжень коштів по ККД- 18050400 на суму – 250 500 грн.

2.Збільшити обсяг видатків по загальному фонду сільського бюджету на 2018р. на суму – 249 042 грн.

ТКВК – 0150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

КЕКВ – 2210 –  предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5 000  грн.

КЕКВ – 2240 – оплата послуг(крім комунальних) – 1 000 грн.

ТКВК – 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

КЕКВ – 2730 – інші виплати населенню – 14 892 грн.

ТКВК – 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КЕКВ – 2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 43 500 грн.

ТКВК – 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»

КЕКВ – 2281 – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 9 525 грн.

ТКВК – 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів»

КЕКВ – 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 156 800 грн.

ТКВК – 9770 «Інша субвенція з місцевого бюджету»

КЕКВ – 2620 – поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –  4 325 грн.

КЕКВ – 3220 – поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 14 000 грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету за рахунок коштів що передаються з загального фонду до бюджету розвитку на суму – 362 958 грн.

ТКВК – 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів»

КЕКВ – 3132 – капітальний ремонт інших об’єктів – 362 958 грн.

4.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду на суму – 39 317.62 грн.

ТКВК – 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів»

КЕКВ – 3132 – капітальний ремонт інших об’єктів – 39 317.62 грн.

Затвердити Додаток 1 до рішення сесії сільської ради « Про перелік об’єктів видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку».

Затвердити Додаток 2 до рішення сесії сільської ради «Міжбюджетні трансферти з Гаї Шевченківського сільського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік.

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    20  СЕСІЯ

 

 ВИПИСКА з РІШЕННЯ

 

ВІД  17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ  №218 – Про  передачу   коштів.

Керуючись    Законом   України   «Про місцеве   самоврядування   в Україні» та   Бюджетним  кодексом   України, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Дати згоду на передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту (інша субвенція з місцевого бюджету) Тернопільському районному бюджету в сумі – 18 325 грн. (Вісімнадцять тисяч триста двадцять п’ять гривень 00 коп.) для придбання телевізора та настінного кріплення в Гаї – Шевченківський дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» – 14 840 грн., та для придбання предметів, матеріалів, обладнання, медикаментів  на ФАП с. Гаї Шевченківські – 3 485 грн.
  2. Сільському голові укласти з  Тернопільською  районною   радою відповідний  договір  про передачу  коштів у  вигляді   міжбюджетного   трансферту  сільського  бюджету    Тернопільському   районному  бюджету.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                Б.В.БРИЧ

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    20  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

ВІД 17  ЖОВТНЯ  2018 РОКУ. № 219

Про  затвердження  проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у с.Гаї-Шевченківські гр.Бондзюх  Світлані Йосипівні.

 

Розглянувши  проект землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки площею 0,0700 га у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд  та заяву гр.Бондзюх Світлани Йосипівни, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної ділянки           гр. Бондзюх Світлані Йосипівні  площею 0,0700 га у власність кадастровий номер 6125282100:02:001:2541 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови ((землі не надані у власність або постійне користування забудовані землі (під одно- та двоповерховою житловою забудовою) в межах населеного пункту  у с. Гаї Шевченківські по вул.І.Франка ,4.

2.Передати  гр.Бондзюх Світлані  Йосипівні  у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  земельну ділянку площею 0,0700 га для  с. Гаї  Шевченківські по вул.І.Франка ,4.

3.Громадянці  Бондзюх  Світлані Йосипівні  виготовити  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4.Громадянці Бондзюх Світлані Йосипівні виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА:                                      Б.В.БРИЧ

 

 

ГАЇ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ  20 СЕСІЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

ВІД 17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. № 220
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення гр.Богун Юрію Григоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного пункту с. Гаї Шевченківські.

Розглянувши заяву гр. Богун Юрія Григоровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гаї Шевченківські та керуючись ст.12, 20 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України №502 від 11.04.2002 року, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки по зміні  цільового  призначення   гр. Богун Юрію Григоровичу  площею    0,1234 га кадастровий номер 6125282100:02:001:0656   в межах населеного пункту  с. Гаї Шевченківські, за рахунок земель, що знаходяться у власності для ведення особистого селянського господарства ( Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ№816116 від 28.03.2012р.)2.Гр.Богун Юрію Григоровичу  передати у власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1234 га кадастровий номер 6125282100:02:001:0656 в межах населеного пункту с. Гаї Шевченківські  та виготовити  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме  майно на земельну ділянку для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд та зареєструвати у відповідних органах.3.Гр.Богун  Юрію Григоровичу  виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України.

4.Землевпоряднику внести зміни в земельно-облікові документи.

5.Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології охорони  довкілля, будівництва та транспорту.

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА:                                        Б.В.БРИЧ

 

 

 

 

ГАЇ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 20 СЕСІЯ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

ВІД  17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ.№ 221

Про розроблення  детального плану території гр. Васильків Руслану Степановичу

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр. Васильківа Руслана Степановича, який  просить дати дозвіл на  розроблення детального плану території земельної  ділянки  щодо  зміни  цільового  призначення,   відповідно до статей ст.10,19 Закону України  «Про регулювання  містобудівної  документації», пунктів 34,42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», Порядку  розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва  та житлового-комунального господарства  України  від 16.11.2011р.за №290 і зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України 20.12.2011р. за №1468/20206, сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Дати  дозвіл гр.Васильківу  Руслану  Степановичу на розроблення детального плану території  земельної  ділянки  площею 0,078 га для  ведення  особистого селянського господарства (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.08.2013р.  ) із зміною  цільового  призначення  для будівництва та обслуговування  житлового будинку  та господарських  будівель і споруд у с.Гаї-Шевченківські Тернопільського району  Тернопільської   області.

2.Громадянину  Васильківу Руслану  Степановичу замовити  розроблення детального плану території.

3.Фінансування робіт з pозроблення  детального  плану території здійснюється за  рахунок власника земельної   ділянки .

4.Забезпечити  виконавчому  комітету  сільської  ради  проведення  процедури  громадських  слухань  проекту  детального  плану  території   у відповідності до  чинного законодавства.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                Б.В.БРИЧ

 

 

ГАЇ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 20 СЕСІЯ

  Р І Ш Е Н Н Я

 

ВІД 17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ.№ 222

Про розроблення  детального плану території гр. Гевак  Олександрі Станіславівні

 

Заслухавши та обговоривши заяву гр.Гевак Олександри Станіславівни, яка  просить дати дозвіл на  розроблення детального плану території земельної  ділянки  щодо  зміни  цільового  призначення,   відповідно до статей ст.10,19 Закону України  «Про регулювання  містобудівної  документації», пунктів 34,42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», Порядку  розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва  та житлового-комунального господарства України від 16.11.2011р.за №290 і зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України 20.12.2011р. за №1468/20206, сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Дати  дозвіл гр. Гевак  Олександрі Станіславівні на розроблення детального плану території  земельної  ділянки  площею 0,0403 га для  ведення  особистого селянського господарства (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 16.08.2013р.) із зміною  цільового  призначення  для будівництва та обслуговування  житлового будинку  та господарських  будівель і споруд у с.Гаї-Шевченківські Тернопільського району  Тернопільської   області.

2.Громадянці  Гевак  Олександрі Станіславівні замовити  розроблення детального плану території.

3.Фінансування робіт з pозроблення  детального  плану території здійснюється за  рахунок власника земельної   ділянки .

4.Забезпечити  виконавчому  комітету  сільської  ради  проведення  процедури  громадських  слухань  проекту  детального  плану  території   у відповідності до  чинного законодавства.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                Б.В.БРИЧ

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА     СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 5 СКЛИКАННЯ    20 СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

ВІД 17 ЖОВТНЯ  2018 РОКУ № 223

Про  затвердження  детального плану  території

 

Відповідно до статей ст.10,19 Закону  України  «Про   регулювання  містобудівної  документації», пунктів 34,42 частини 1 статті 26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , Порядку  розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства  України  від 16.11.2011р.за №290 і зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України 20.12.2011р. за №1468/20206, враховуючи протокол громадського обговорення від 06.05.2018 р., сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  детальний план території  земельної ділянки для влаштування зони  відпочинку в  с. Гаї-Шевченківські  Тернопільського район  Тернопільської  області розроблений  ТОВ “Галичинапроект” м.Тернопіль.

2.Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень сільської ради.

3.Контроль   за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  земельних  відносин, екології, охорони довкілля, будівництва та транспорту.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Б.В.БРИЧ

 

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    20  СЕСІЯ

 

 

ВІД  17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. №224

Про надання допомоги на лікування узв’язку з важким матеріальним становищем

Розглянувши заяву Вовк Марії Михайлівни, яка просить надати їй допомогу на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Надати гр. Вовк Марії Михайлівні  допомогу на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем в сумі 3 723 гривні.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради.

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    20  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

ВІД  17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. №225

Про надання допомоги на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем

Розглянувши заяву Маличок Ольги Йосипівни, яка просить надати їй допомогу на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1.Надати гр. Маличок Ользі Йосипівні  допомогу на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем в сумі 3 723 гривні.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради.

3. У зв’язку з похилим віком Маличок Ольги Йосипівни кошти виплатити сину Маличку З.М.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    20  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

ВІД  17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. №226

Про надання допомоги на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем

Розглянувши заяву Маличка Зеновія Максимовича, який просить надати йому допомогу на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1.Надати гр. Маличку Зеновію Максимовичу  допомогу на лікування  у зв’язку з важким матеріальним становищем в сумі 3 723 гривні.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    20  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

ВІД  17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. №227

Про надання допомоги на утримання дитини сироти у зв’язку з важким матеріальним становищем

Розглянувши заяву Фриз Оксани Йосипівни, яка просить надати їй допомогу на утримання дитини сироти  у зв’язку з важким матеріальним

становищем, сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Надати гр. Фриз Оксані Йосипівні  допомогу на утримання дитини сироти   у зв’язку з важким матеріальним становищем в сумі 3 723 гривні.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ