ГАЇ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 21 СЕСІЯ

 ВИПИСКА з РІШЕННЯ

 

Від 10 грудня 2018 року. №228

“Про внесення змін до бюджету Гаї-Шевченківської сільської ради”

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, та Бюджетним кодексом України сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання доходів сільського бюджету станом на 01.12.2018р. на суму – 350 000 грн., а саме: – За рахунок надходжень коштів по ККД- 18050400 на суму – 350 000 грн.

 

2. Збільшити обсяг видатків по загальному фонду сільського бюджету на 2018р. на суму – 99 746 грн.

ТКВК – 0150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

КЕКВ – 2210 –  предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 11 300 грн.

ТКВК – 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

КЕКВ – 2730 – інші виплати населенню – 17 446 грн.

КЕКВ – 2282 – окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5 000 грн.

ТКВК – 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КЕКВ – 2210 –  предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6 000 грн.

КЕКВ – 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 60 000 грн.

 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету за рахунок коштів що передаються з загального фонду до бюджету розвитку на суму – 250 254 грн.

ТКВК – 0150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

КЕКВ – 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 42 000 грн.

ТКВК – 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів»

КЕКВ – 3132 – капітальний ремонт інших об’єктів – 168 254 грн.

ТКВК – 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

КЕКВ – 3122–капітальне будівництво(придбання)інших об’єктів-40 000 грн.

Затвердити Додаток 1 до рішення сесії сільської ради «Про перелік об’єктів видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку».

Затвердити Додаток 2 до рішення сесії сільської ради «Про перелік місцевих  (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету у 2018 році.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ

 

 

 

ГАЇ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСКОГОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 21 СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 10 грудня 2018 року № 229

Про присвоєння сільському голові чергового рангу посадової особи органів місцевого самоврядування та встановлення надбавки за вислугу років.

Керуючись статтями 14, 15, 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Присвоїти сільському голові Гаї-Шевченківської сільської ради Бричу Богдану Васильовичу 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування IV категорії.

2. Встановити сільському голові Гаї-Шевченківської сільської ради Бричу Б.В.  з 01.12.2018 року  щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі  10   відсотків  до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, за стаж роботи  в органах місцевого самоврядування  понад 3 років .

3. Головному бухгалтеру Сапуцькій Л.В., проводити нарахування заробітної плати відповідно до п. 1 та 2 даного рішення .

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                   Б.В.БРИЧ

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ    21  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

Від 10 грудня 2018 року. № 230

Про  затвердження  проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в межах населеного  пункту с.Гаї-Шевченківські гр. Буярському Івану Степановичу.

Розглянувши  проект землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки площею 0,0705 га у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд в межах  населеного пункту с.Гаї-Шевченківські та заяву гр.Буярському  Івану Степановичу, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної ділянки гр. Буярському Івану Степановичу площею 0,0705 га у власність кадастровий номер 6125282100:01:001:0004 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту  в с. Гаї-Шевченківські.

2. Передати  гр.Буярському Івану Степановичу  у власність земельну ділянку площею 0,0705 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гаї  Шевченківські.

3. Громадянину  Буярському  Івану Степановичу виготовити  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4. Громадянину  Буярському Івану Степановичу  виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА:                                        Б.В.БРИЧ

 

 

 

ГАЇ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 21 СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 10 грудня 2018 року. № 231

Про  надання дозволу на складання проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного  пункту с. Гаї Шевченківські.

Керуючись договором дарування  незавершеного будівництвом житлового будинку від 24.05.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу Чопик І.Я. згідно якого        гр. Радчук Мар’яна Борисівна є власником незавершеного житлового будинку, який знаходиться в с.Гаї-Шевченківські по вул.Лозовецькій 13 Тернопільського району, враховуючи те, що земельна ділянка площею 0.0752 га під будинком  не приватизована та заслухавши і обговоривши заяву гр. Радчук Мар’яни Борисівни, яка просить дати дозвіл на складання проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст. 12,40 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Дати дозвіл гр.Радчук Мар’яні Борисівні на складання проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,0752 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  (землі не надані  у власність  або  постійне користування забудовані землі під  одно – та  двохповерховою  житловою  забудовою ) в межах населеного пункту       с. Гаї-Шевченківські по вул. Лозовецькій ,13.

2. Проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, охорони довкілля, будівництва та транспорту.

 

СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА:                                                Б.В.БРИЧ

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ  21 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

Від   10 грудня 2018 року № 232

 

Про затвердження  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для   ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Гаї Шевченківські гр.Дручок Людмилі  Юліанівні.

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Дручок Людмили Юліанівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту села Гаї-Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області,  керуючись ст.12, 33,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України,  ст.24 Закону України “Про державний Земельний Кадастр”, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0526 га  кадастровий номер 6125289800:01:018:0010 для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель  сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту села Гаї-Шевченківські гр.Дручок Людмилі Юліанівні.

2. Передати  у власність гр. Дручок Людмилі Юліанівні земельну  ділянку  площею 0,0526 га для ведення особистого селянського господарства в с. Гаї-Шевченківські.

3. Громадянці  Дручок Людмилі  Юліанівні  виготовити    витяг  з Державного  реєстру прав  на нерухоме майно.

4. Громадянці Дручок Людмилі Юліанівні виконувати обов”язки  землевласника  відповідно  до вимог ст.91 Земельного Кодексу  України.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                                        Б.В.БРИЧ

 

ГАЇ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ  21  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 10 грудня 2018 року №  233

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Гаї – Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області.

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Гаї Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області розроблену державним підприємством “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою ,керуючись ст.26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , ст.12,122,201 Земельного кодексу України , ст.15 Закону України “Про оцінку земель” , Гаї – Шевченківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Гаї Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області розроблену державним підприємством “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”.

2. Затвердити середню (базову ) вартість 1 кв.м землі в с.Гаї-Шевченківські, що становить 144,32(сто сорок чотири грн.32коп.).

3. Витяг з даного рішення направити в Тернопільську  ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області.

4. Дане рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування у газеті “Подільське слово” та на сайті Гаї-Шевченківської сільської ради.

5. Нормативна грошова оцінка земель села Гаї – Шевченківські Тернопільського   району Тернопільської області підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства.

6. Вважати таким, що після введення  в  дію  грошової  оцінки, втрачає чинність  технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Гаї – Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області затвердженої рішенням сесії у 2011 році.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА:                                                   Б.В.БРИЧ

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 21 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

Від 10 грудня 2018 року №234

Про надання допомоги у зв’язку з важким матеріальним становищем та трагічною втратою чоловіка.

Розглянувши заяву Попович Марії Андріївни, яка просить надати їй допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та трагічною втратою чоловіка , сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр. Попович Марії Андріївні допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та трагічною втратою чоловіка  в сумі 3 723 гривні.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ

 

 

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 21 СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від 10 грудня 2018 року №235

Про надання допомоги на лікування

Розглянувши заяву Дзюнь Павла Васильовича, який просить надати йому допомогу на лікування дитини–інваліда Дзюнь Єлизавети Павлівни 21.06.2015р. н., яка потребує постійного лікування і реабілітації , сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр. Дзюнь Павлу Васильовичу допомогу на лікування дитини–інваліда Дзюнь Єлизавети Павлівни яка потребує постійного лікування і реабілітації  в сумі 3 723 гривні.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ

 

ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 СКЛИКАННЯ 21 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

Від 10 грудня 2018 року. №236

Про надання допомоги у зв’язку з важким матеріальним становищем.

Розглянувши заяву Лозінської Ольги Євгенівни , яка просить надати їй допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати гр. Лозінській Ользі Євгенівні допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем  в сумі 10 000 гривень.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА :                                                           Б. В. БРИЧ